Nederlanders in Turkije

De Community “Nederlanders in Turkije”, ook wel N.I.T, heeft deze omgeving opgericht voor Nederlandse Turken, Turkse Nederlanders en Nederlanders met interesse in Turkije. Ons doel is om zoveel mogelijk kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen over het op vakantie gaan en wonen & werken in Turkije.

Website